Giấy chứng nhận

 • Trung Quốc Changzhou Vic-Tech Motor Technology Co., Ltd. Chứng chỉ
  Business License
 • Trung Quốc Changzhou Vic-Tech Motor Technology Co., Ltd. Chứng chỉ
  Patent Certificate
 • Trung Quốc Changzhou Vic-Tech Motor Technology Co., Ltd. Chứng chỉ
  Patent Certificate
 • Trung Quốc Changzhou Vic-Tech Motor Technology Co., Ltd. Chứng chỉ
  ISO9001
 • Trung Quốc Changzhou Vic-Tech Motor Technology Co., Ltd. Chứng chỉ
  Foreign Trade Operator Registration
 • Trung Quốc Changzhou Vic-Tech Motor Technology Co., Ltd. Chứng chỉ
  RoHS
 • Trung Quốc Changzhou Vic-Tech Motor Technology Co., Ltd. Chứng chỉ
  Verification of Conformity

QC Hồ sơ

Mỗi sản phẩm có một quy trình sản xuất hoàn chỉnh và kiểm soát chất lượng nghiêm ngặt.

Biểu đồ dòng chảy của Vic-Tech về kiểm soát chất lượng

Quy trình kiểm soát chất lượng:

Hệ thống kiểm soát chất lượng:

Quá trình sản xuất:

Báo cáo kiểm tra lô hàng:

Tiêu chuẩn đóng gói:

Để lại lời nhắn